گونی دوز دو سوزن (دوکاربر) یوهان مدل U562RA

U562RA

مدل

 4300rpm

حداکثر سرعت

 دو سوزن -چهار نخ

نوع دوخت

 3.6-8.5mm

عرض دوخت

 #25

سایز سوزن

پلاستیک و گونی و لیمنیت 

نوع کیسه

  اتوماتیک

سیستم روغن کاری