دستگاه غلطک (PULLER – کشنده) یوهان مدل YH-2600

 YH-2600

 مدل

 متغیر

 حداکثر سرعت

 دستی

 سیستم روغنکاری

فولاد 

جنس غلطک