بالانسر و آويز سرکیسه دوز دستی

MW-65

مدل

7KG

حداکثر وزن قابل تحمل

1.5KG

وزن

  1.5m

طول سیم