ریشه زن (ریشه بندی) یوهان مدل YH-2200

YH-2200 

 مدل

1000rpm 

 سرعت

 4-12mm

طول ریشه 

 13-35

تراکم بافت 

 #280

سایز سوزن

انواع فرش و روفرشی

نوع کار

 اتوماتیک

سیستم روغن کاری