گونی دوز دو سوزن یوهان مدل N200HW

N200HW

مدل

 2800rpm

حداکثر سرعت

 دو سوزن – چهار نخ

نوع دوخت

 7-11mm

عرض دوخت

 #25

سایز سوزن

پلاستیک و گونی و لیمنیت 

نوع کیسه

  اتوماتیک

سیستم روغن کاری