گونی دوز دو سوزن یوهان مدل U562

U562

مدل

 4300rpm

حداکثر سرعت

 دو سوزن -چهار نخ

نوع دوخت

 3.6-8.5mm

عرض دوخت

 #25

سایز سوزن

پلاستیک و گونی و لیمنیت 

نوع کیسه

  اتوماتیک

سیستم روغن کاری